Šis līgums tiek slēgts starp interneta tirdzniecības vietnes www.laminats.lv īpašnieku SIA „EMEREM”, vien. reģistrācijas Nr. 40003741331, juridiskā adrese: Talsu šoseja 31 k-12 – 38, Jūrmala, LV-2016, (turpmāk tekstā – Pārdevējs), un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu www.laminats.lv interneta tirdzniecības vietnē. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti www.laminats.lv interneta tirdzniecības vietnē. Šis Distances līgums neattiecas uz pirkumiem, ko Pircējs veicis Pārdevēja veikalā Vienības gatvē 31, Rīgā.
1. Vispārīgie noteikumi, preces pasūtīšana un apmaksa.
   1.1. Pircējs pasūta, pērk un apmaksā, bet Pārdevējs pārdod un piegādā būvniecības preces (turpmāk Preces) saskaņā ar šī līguma noteikumiem (turpmāk tekstā saukts Līgums)).
   1.2. Pircējs pasūta Preces, aizpildot attiecīgu pasūtījuma formu Pārdevēja mājas lapā www.laminats.lv. Veicot pasūtījumu, Pircējs apņemas norādīt precīzu informāciju, t.i., vārdu, uzvārdu, piegādes adresi un savu kontaktinformāciju un nospiest uz pogas „Pasūtīt“. Par jebkurām izmaiņām Pircējs apņemas ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas brīža informēt Pārdevēju, rakstot e-pastu uz info@laminats.lv. Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu uzrādīšanu, pretējā gadījumā Preces piegāde netiek garantēta. Preces pasūtīšana uzskatāma par Pircēja piedāvājumu Pārdevējam noslēgt šo Distances līgumu par pasūtītās Preces piegādi un par Pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto Preci par norādīto cenu. Personas dati, kas attiecas uz preces piegādi, netiek nodoti trešajai personai.
   1.3. Pasūtījumus Pircējs var veikt 24 stundas diennaktī, bet pasūtījumu komplektēšanu Pārdevējs veic: darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, sestdienās no plkst. 10.00-15.00. Pārdevējs nosūta Pircējam apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu un rēķinu e-pasta veidā. Ja Pircējs nesaņem apstiprinošu e-pastu, tad pasūtījums nav pieņemts. Pasūtījuma komplektēšana tiek uzsākta brīdī, kad nauda ir ieskaitīta Pārdevēja kontā.
   1.4. Apmaksu par Preci Pircējs veic ar pārskaitījumu uz SIA EMEREM bankas konta numuru, kas norādīts priekšapmaksas rēķinā 3 (trīs) darba dienu laikā. Visus piegādes izdevumus sedz Pircējs.
   1.5. Visas cenas ir norādītas EURO valūtā un ar 21 % PVN (pievienotās vērtības nodoklis). Preces piegādes brīdī Pircējs apņemas parakstīt pavadzīmi par Preces saņemšanu.
 2. Preces saņemšana un tās piegāde.
   2.1. Pasūtījuma izpildes laiks:
      2.1.1. līdz 3 (trīs) darba dienām precēm, kas ir noliktavā,
      2.1.2. līdz 4 (četrām) darba nedēļām precēm, kas ir jāieved.
   2.2. Vidējais piegādes termiņš – 2 (divas) nedēļas.
   2.3. Pasūtījuma saņemšanas iespējas:
      2.3.1. Laminats.lv salonā – Vienības gatvē 31, Rīgā. Darba dienās no plkst. 9.00-17.00 |sestdienās no plkst.10.00-15.00.
      2.3.2. Ar piegādi Pircēja norādītajā adresē saskaņā ar kurjerpasta noteiktajiem tarifiem (Rīgā 20 Euro, pārējās Latvijas pilsētās, vadoties pēc km, preces svara un apjoma). Pircējs sūtīšanas izdevumu un Preču apmaksu veic kopā, pirms apstiprinājuma saņemšanas un Preču piegādes no Pārdevēja. Piegādes cena tiek iekļauta rēķinā.
   2.4. Saņemot preci Pircējs paraksta preču pavadzīmi, ar ko apliecina, ka pasūtījums ir izpildīts un apstiprināts.
3. Pasūtījuma atteikuma, preču neesamības, atgriešanas un apmaiņas kārtība
   3.1. Pircējs var izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertās atteikuma tiesības un atgriezt Preci 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Lai izvairītos no strīdus situācijām, Preces saņemšanas brīdī Pircējam ir jāpārliecinās vai tā atbilst pasūtījumam (krāsa, preces nosaukums un citi būtiski parametri).
   3.2. Gadījumā, ja Pircēja pasūtītā Prece vairs netiek ražota, pircējs par to nekavējoties tiek informēts e-pasta vēstulē vai pa norādīto tālruņa numuru, piedāvājot līdzvērtīgu preci. Ja pasūtījums tiek atcelts, rēķins netiek izrakstīts.
   3.3. Gadījumā, ja Preces ir sakomplektētas neprecīzi, Pircējam ir tiesības Preci apmainīt 14 (četrpadsmit) dienu laikā, par to ziņojot uz e-pastu info@laminats.lv. Kurjerpasta izdevumus iepriekšminētajā gadījumā sedz Pārdevējs.
   3.4. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, jāņem vērā šādi ieteikumi un nosacījumi:
   3.5. Atgriežamā Prece nedrīkst būt lietota (ņemot vērā Preces specifiku). Ja atgriežamās Preces stāvoklis ir pasliktinājies, un tas ir noticis nepareizi to uzglabājot, Pircējam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības.
   3.6. Pircējam ir pienākums saglabāt un nesabojāt Preces oriģinālo iepakojumu.
   3.7. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, tādā gadījumā tam ir jāsazinās ar Pārdevēju pa e-pastu uz info@laminats.lv tajā norādot – atteikšanās iemeslu, pirkuma apliecinošu dokumentu, pircēja dati un bankas konts, naudas atmaksas gadījumam.
   3.8. Pircējam ir pienākums saglabāt gan kurjerpasta dokumentus par Preces saņemšanu, gan pasta/kurjerpasta dokumentus par Preces atgriešanu Pārdevējam.
   3.9. Sīkāku informāciju par to, kas ir distances līgums un atteikuma tiesības, Pircējs var iepazīties sekojošā mājas lapas adresē: http://www.ptac.gov.lv
   3.10. Naudu par atgriežamo Preci un tās piegādes izmaksām Pārdevējs pārskaita uz Pircēja norādīto bankas kontu atteikuma veidlapā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas un atteikuma veidlapā norādītās Preces saņemšanas Pārdevēja veikalā (Vienības gatve 31, Rīgā, LV 1004), pamatojoties uz Pircēja atteikumu.
4. Šis Līgums ir saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šī Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot un pildīt.
5. Pircējs tiek informēts, ka Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šī Līguma noteikumus.