PERSONAS DATU APSTRĀDĀŠANA

Interneta vietnes www.laminats.lv personas datu pārzinis ir SIA EMEREM ar reģistrācijas nr. LV40003741331 (turpmāk tekstā Uzņēmums), juridiskā adrese Talsu šoseja 31 k-12 – 38, Jūrmala, LV-2016, e-pasts info@laminats.lv.

Šī privātuma politika informē par privātuma praksi un personas datu apstrādes principiem saistībā ar www.laminats.lv mājas lapu un to pakalpojumiem.

Kādi personas dati tiek apstrādāti?

Pircēja vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs, adrese un piegādes adrese. Dati tiek iegūti uz brīvprātības pamata, aizpildot anketu un/vai citā tiešā saziņā ar mums.

Kādam mērķim personas dati tiek apstrādāti?

Personas dati tiek apstrādāti, lai izpildītu pasūtījumu, administrētu pircēja pieprasījumus, noformētu nepieciešamos dokumentus, nosūtītu pircējam informatīvus ziņojumus (ja ir dota piekrišana) un ievērotu normatīvo aktu prasības.

Interneta vietnes lietotāja IP adrese vai citi tīkla identifikatori tiek apstrādāti interneta vietnes pakalpojuma sniegšanas nolūkā, kā arī vietnes izmantošanas statistikas veikšanai.

Nepieciešamības gadījumā uzņēmums varam nodot pircēja informāciju trešajām personām, lai ievērotu normatīvo aktu prasības, sadarbotos ar uzraudzības iestādēm, palīdzētu novērstu noziedzīgas darbības un aizsargātu mūsu, jūsu un citu personu likumīgās tiesības.

Kā tiek nodrošināta datu aizsardzība un kas var tiem piekļūt?

Pircēja datu aizsardzībai tiek izmantoti dažādi tehniski un organizatoriski drošības pasākumi. Piekļuve pircēja personas datiem ir pieejama tikai tam personālam, kuram šī informācija ir nepieciešama tā darba pienākumu izpildei.

Cik ilgi dati tiek glabāti?

Pircēja personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik tie ir nepieciešami atbilstoši to ieguves mērķim un kā to pieļauj vai nosaka normatīvo aktu prasības.

Personas datu dzēšanai ir jāgriežas pie klientu atbalsta ar e-pasta starpniecību. Uz datu dzēšanas pieteikumu tiek sniegta atbilde, vēlākais, mēneša laikā, kā arī tiek precizēts datu dzēšanas periods.

SĪKDATŅU IZMANTOŠANAS PRINCIPI

Kas ir sīkdatnes un kā tās tiek izmantotas?

Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, kurus pārlūkprogramma saglabā pircēja datorā, kad tiek apmeklēta www.penetron.lv mājaslapa, lai pircējam būtu ērtāk to lietot un uzņēmums iegūtu datus par vietnes izmantošanu. Pateicoties šīm sīkdatnēm, uzņēmums varam labāk novērtēt pircēja paradumus un uzlabot mājaslapas kvalitāti.

www.laminats.lv var iestatīt sekojošas sīkdatnes:

Funkcionālās sīkdatnes, kas ir nepieciešamas, lai pircējs spētu pārvietoties mājas lapā un lietot tās funkcijas. Bez šim sīkdatnēm uzņēmums nevaram nodrošināt pircēja pieprasītos pakalpojumus ( piem. preču groza funkcionalitāti).

Google Analytics sīkdatnes, kuras lieto, lai iegūtu uzņēmuma mājas lapas apmeklējuma statistiku, uzlabotu vietnes darbību un reklāmas pasākumus.

Mērķētas reklāmas rīku sīkdatnes, kuras lieto, lai paaugstinātu reklāmas efektivitāti un rādītu pircējam interesējošās reklāmas.

Trešās puses pakalpojumu sniedzēja sīkdatnes (Facebook, Youtube, Vimeo video). Dažas no šīm sīkdatnēm var tikt izmantotas, lai sekotu līdzi pircēja darbībām citās mājas lapās, bet uzņēmums tās nevar kontrolēt, jo šīs sīkdatnes nav iestatītas www.penetron.lv mājas lapa.

Kā pircējs var atteikties no sīkdatnēm?

Lai atteiktos no sīkdatņu saņemšanas, pircējs var izmantot privātās pārlūkošanas režīmu, kuru nodrošina lielākā daļa pārlūkprogrammu (privāts logs vai inkognito logs). Jebkādas sīkdatnes, kas tiek izveidotas, darbojoties privātās pārlūkošanas režīmā, tiek dzēstas, tiklīdz pircējs aizver visus pārlūka logus.

Lai atteiktos no mērķētas reklāmas rādīšanai nepieciešamās informācijas iegūšanas un lietošanas, pircējs var izmantot bezmaksas rīku, piemēram, YourAdChoices.

Pircēja tiesības saistībā uz saviem personas datiem.

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem pircējam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir uzņēmuma rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret pircēja datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Uzņēmums ciena šīs pircēja tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, pircēja pieprasījuma saņemšanas gadījumā, uzņēmums uz to atbildēs normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā), un, ja būs iespējams, tad izpildīs pieprasījumu.

Pircējs var iegūt informāciju par pie uzņēmuma esošiem pircēja personas datiem vai realizēt citas savas datu subjekta tiesības, nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: info@laminats.lv, iesniedzot to salonā vai nosūtot iesniegumu pa pastu uz salona adresi: Vienības gatve 31,  Rīga, LV-1004.

Pircēja tiesības saistībā ar saviem personas datiem:

Tiesības piekļūt saviem datiem. Pircējam ir tiesības saņemt informāciju par to, kāpēc un kā tiek apstrādāti personas dati. Pircējam ir tiesības bez maksas saņemt uzņēmuma rīcībā esošo pircēju personas datu kopiju plaši izmantotā elektroniskā formātā.

Tiesības labot datus. Pircējam ir tiesības panākt neprecīzu vai nepilnīgu personas datu labošanu vai papildināšanu bez nepamatotas kavēšanās.

Tiesības iebilst. Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret datu apstrādi, ja vien tas nav nepieciešams sabiedrības interesēs veicamam uzdevumam vai apstrādei nepastāv neapstrīdami likumīgs pamats.

Tiesības uz datu dzēšanu. Pircējam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei un panākt savu personas datu dzēšanu bez nepamatotas kavēšanās, tiklīdz dati vairs nav nepieciešami, lai sniegtu jūsu pieprasītos pakalpojumus un ievērotu normatīvo aktu prasības.

Tiesības ierobežot apstrādi. Pircējam ir tiesības panākt savu personas datu apstrādes ierobežošanu, ja jūs iebilstat pret to un mums nav leģitīmu pamatu turpināt apstrādi, ja pircējs apstrīdat datu precizitāti, ja apstrāde ir pretlikumīga vai ja pircējs pieprasa celt, īstenot vai aizstāvēt likumīgas prasības.

Citas tiesības saskaņā ar VDAR. Vairāk informācijas skatiet, apmeklējot ES datu aizsardzībai veltīto mājas lapu.